GPS monitoring - satelitní sledování

 

co všechno náš GPS MONITORING UMÍ … ?
nejen sledování vozidel, strojů, zboží a osob, ale také sofistikovanou kompletní správu vozového parku, hlídání stavu paliva v nádržích a zabezpečení, termíny STK, servisních prohlídek, různá upozornění ve vztahu k jednotlivým vozidlů..... atd.

S naší technologií získáte kompletní přehled o Vašem vozidle nebo vozovém parku

On-line přehled o Vašem vozovém parku
Systém nabízí okamžitý přehled o jednotlivých vozidlech nebo celém vozovém parku. Přístup do systému je zajištěn z jakéhokoli PC připojeného na internet, ať jste doma, v kanceláři nebo na cestách, bez nutnosti jakékoli instalace software nebo z mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety. Přístup k serveru je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Automatické vytváření knihy jízd
Při pohybu vozidla se ukládají přesná lokalizační data o jeho poloze do paměti GPS jednotky. Tato data jsou v ktátkých časových intervalech několika sekund přenášena prostřednictvím GSM sítě na server, kde se ukládají a dále zpracovávají. Toto umožňuje on-line sledování vozidel přímo na mapovém podkladu s prodlevou ccá do 30 sekund. Dále je možné editovat automaticky generovanou knihu jízd, tuto exportovat ve formě různých reportů a tisknout. Ručním zadáváním nebo importem dat o tankování je možné sledovat spotřebu pohonných hmot. U nákladních vozidel je navíc možnost hlídání stavu nádrže a zasílání alarmových upozornění o nestandardním úbytku nafty. Uživatelsky generovaná kniha jízd obsahuje navíc všechna potřebná data k doložení provozu vozidel dle účetních standardů.

Přehled o využívání vozidla 
Další možností je využití přepínání mezi služebními a soukromými jízdami. Serverová aplikace umožňuje vyhledávání využití vozidla dle typu jízdy (služební/soukromá). Toto je preferováno zejména u služebních vozidel obchodních zástupců a zaměstnanců, kterým firma jako benefit umožňuje i soukromé použití vozidla.

Zabezpečení vozidla 
Uživatel může být dle typu vozidlové jednotky a vložené SIM karty systémem informován o stavu vozidla prostřednictvím GSM sítě formou hlasových, SMS nebo mailových zpráv. Na základě těchto upozornění pak může na jednotlivé stavy okamžitě reagovat. Například dálkově aktivovat imobilizér, spustit akustický signál, aktivovat a deaktivovat spínaný výstup na instalované jednotce apod. GPS jednotka dokáže pracovat s přesností lokalizace ±10 metrů a umožňuje dohledání vozidla. V případě potřeby lze u některých jednotek aktivovat i odposlech interieru s případnou komunikací. Mimo jiné lze ovládat také různá zařízení ve vozidle (tato možnost však vyžaduje montáž dalších jednotlivých doplňků).

Návratnost investice
V závislosti na způsobu provozování a využití vozidla je návratnost investice do systému GPS většinou kratší než 1 rok.

Přístup z Mobilního telefonu a Tabletu 
Serverová aplikace GPS monitoringu je dostupná i pro tzv. "CHYTRÉ TELEFONY". Klientské aplikace pro mobilní platformy iOS a Android WP8, lze zdarma stáhnout z příslušných marketů pro daný operační systém, např. Goole Play..

Úspora na havarijním pojištění
GPS monitoring je jedním z pojišťovnami uznávaných prvků aktivního zabezpečení vozidel, na který poskytují některé pojišťovny zajímavé slevy, jejich výše pak ve většině případů pokryje celoroční náklady na GPS monitoring.

Vysoká přesnost polohy vozidel a sledování v reálném čase
Díky kvalitě GPS jednotek a reálné rychlosti přenosu lze zjistit na mapových podkladech okamžitou polohu vozidla v téměř reálném čase (max. do 30 sec.) s přesností na několik metrů.

Vývoj systému
Systém je neustále zdokonalován, aby co nejlépe uspokojil požadavky zákazníků. Bezplatná aktualizace mapových podkladů je samozřejmostí.

Možnost zadávání dokladů o tankování a Import dat z platebních karet čerpacích stanic
Systém umožňuje jak ruční zadávání údajů o tankování na základě vystaveného dokladu u ČS, tak i možnost importovat údaje z měsíčních exportů platebních karet, vystavených platebními společnostmi. Je zajištěna podpora platebních systémů mnoha čerpacích stanic. Při pravidelném zadávání informací o tankování, je možné zjišťovat aktuální stavy paliva ve vozidle, průměrnou spotřebu za dané období nebo úsek a průměrné ceny PHM.

Nízké provozní náklady
Měsíční paušální platby zahrnují pouze nezbytné náklady na GPRS přenos dat, 24/7 provoz serveru vč. zálohování všech dat a aktualizaci mapových podkladů.

Nastavení povolených nebo zakázaných oblastí
Aplikace umožňuje pro jednotlivá vozidla nastavit i zakázané a povolené oblasti. V případě, že vozidlo opustí povolenou nebo vjede do zakázané oblasti, zašle systém uživateli automaticky zprávu (upozornění) na vzniklou událost.

Zobrazení vybraných vozidel na jedné mapě
Systém umožňuje také zobrazení všech nebo jen vybraných vozidel uživatele na jednom mapovém podkladu. Uživatel tak má na jedné mapě aktuální přehled, o celé flotile vozidel (vhodné např. pro bezpečnostní sbory, záchranáře, Obecní a Městské policie a bezpečnostní agentury). V případě autodopravců se mapa zabrazuje v takovém měřítku, že jsou vidět polohy všech vozidel a to i v zahraničí.

Sledování vozidel v zahraničí
S aktivovaným datovým roamingem (GPRS roaming), je možné sledovat pohyb vozidla nebo celého vozového parku kdekoli ve světě. Serverová aplikace obsahuje mapové podklady celého světa.

Odložený přehled o vozidlech v zahraničí - Snížené náklady při zahraničních cestách
Pokud nemá jednotka aktivovaný GPRS roaming protože vozidlo jezdí převážně v tuzemsku a nyní se vozidlo pohybuje v zahraničí, nemáte možnost zjistit on-line, kde se momentálně vozidlo nachází. Vozidlová GPS jednotka pak v off-line režimu ukládá data do vlastní paměti. Do systému jsou data přenesena v okamžiku detekce sítě domácího operátora (zejména v blízkosi nebo při překročení hranic). Pokud nepotřebujete mít okamžitý přehled o poloze vozidla. lze tímto způsobem ušetřit vyšší náklady na trvalý datový roaming. V případě naléhavé potřeby je však možné zjistit polohu vozidla v zahraničí zasláním SMS zprávy z mobilního telefonu nebo webového rozhraní serveru. GPS jednotka pak na základě požadavku odpoví formou SMS zprávy, která obsahuje informace (zeměpisné souřadnice) o aktuální poloze vozidla. Toto však vyžaduje mít aktivované a přednabité roamingové SMS, které využíváte je v případě naléhavé potřeby.

Přenositelnost GPS jednotky
Každou GPS jednotku lze v případě potřeby (např. z důvodu prodeje vozidla apod.) přeinstalovat do jiného vozidla a využívat dále bez jakéhokoliv omezení. Na serveru se zavede nové vozidlo a jednotka se mu přiřadí. Toto může provádět pouze autorizované montážní středisko.

Instalace GPS jednotky do vozidla
Montáž GPS jednotek provádí s ohledem nejen na záruční podmínky výhradně autorizované montážní středisko. Ve většině případů se jedná o "skrytou instalaci", aby nebylo možné s jednotkou lehce manipulovat. Ani případný zloděj nemá možnost zběžnou vizuální prohlídkou při krádeži zjistit, že je vozidlo vybaveno GPS lokátorem.

Změna stavu sledovaného vozidla
V systému lze nastavit zasílání upozornění na změnu stavu vybraných vozidel na mobilní telefon nebo e-mail (např. vjezd nebo opuštění určité oblasti, odbočení z plánované trasy, nestandardní úbytek paliva v nádrži, pokles nebo odpojení napájení, upozornění na technickou a servisní prohlídku, výměnu oleje, a spousta dalších možností).

Přepínání mezi služební a soukromou jízdou
Pro rozlišování služebních a soukromých jízd, je možno při instalaci jednotky instalovat v dosahu řidiče mechanický přepínač jízd. Změna typu dané jízdy se dá také zpětně provést i v systémové aplikaci, ale pouze oprávněným uživatelem.

Plánovaná jízda
Systém kompletní správy umožňuje také vytvářet žádanky o jízdu a plánování jízd. Pokud je na určité období naplánována jízda a tato se z nějakého důvodu neuskuteční nebo se vozidlo při jízdě dostane z vymezené trasy, může systém vygenerovat upozornění na vzniklé rozdíly a zaslat je oprávněnému uživateli.

Street View
Funkce Street View, umožňuje detailní prohlížení nejrůznějších míst. Dostupnost na mapových podkladech je však pouze v oblastech, kde již proběhlo snímkování společnosti Google. Většina území ČR je ale již funkcí Street View pokryta.
 

   

 

Přihlášení do systému
Uživatel
Heslo
 

Aktuality

Aktuální nabídka

31. 10. 2022

Ceny jednotek již od 2.800,- bez DPH

Měsíční paušály:
ČR od 205,- bez DPH
Svět od 290,- bez DPH

archív